Prijs & voorwaarden

Prijs

  • Workshop “particulieren”: deze workshop kost 55 euro/per persoon, incl. btw (minimum van 8 personen is vereist, max 20 personen).
  • Workshop “bedrijven”(team- ,work- and clientbuildings ): 55 euro/per persoon, excl. btw (min 8 personen, max 20 personen), eventueel kunnen wij nagaan indien de groep groter is om deze te verdelen naar voor- en namiddagprogramma en een arrangement organiseren. Bedrijven kunnen deze workshop eveneens combineren met een opleiding of andere activiteit (zie onze arrangementen) om tot een dagprogramma te komen. Gelieve ons uw ondernemingsnummer te bezorgen voor opmaak van de factuur en contactgegevens persoon naar wie wij deze kunnen sturen.
  • Kinderworkshop/verjaardagsfeestje: dit zijn workshops voor kinderen tot de leeftijd van 15jaar en kost 35 euro per kind, incl. btw (een minimum van 13 kinderen is vereist, maximum 20 kinderen). Meerdere jarigen kunnen gecombineerd worden zodat u het minimum aantal kan bereiken en eventueel de kostprijs kan delen. Voor jongere kinderen (6 tot 9 jaar) kan u ons (ongeveer) de lengte/grootte doorgeven teneinde te kunnen inschatten of wij in een opstapje dienen te voorzien opdat zij aan de tafels kunnen werken. Er kunnen maximum 2 volwassen personen (moeders of vaders) aanwezig blijven op de workshop.
  • Arrangementen : op maat en in functie van het gekozen arrangement

Voorwaarden

  • Minimum aantal personen: workshops gaan pas door vanaf een minimumaantal personen(zie hoger). Kleinere groepen die toch interesse hebben kunnen de workshop laten doorgaan mits betaling van de minimumprijs van 400 euro (volwassenen) of 390 euro (kinderen). Individueel inschrijven is niet mogelijk en wij vragen dat u zelf een groep samenstelt en de nodige communicatie(dag,uur, planning,…) hiervoor voert tussen de deelnemers. Informeer naar de data die ter beschikking zijn via mail chocoladepastorij@gmail.com , tel 0478/41.27.72 of via bericht.
  • Plaats, datum en duurtijd: in samenspraak, informeer via mail wat mogelijk is en doe enkel suggesties van data. Ook mogelijk op zaterdagvoor- of namiddag van 9-12 en van 14 tot 17uur, tijdens schoolvakanties en lesvrije dagen van de chef ifv de beschikbaarheid. Elke workshop duurt ongeveer 3 à 4 uur in functie van het gekozen onderwerp en de vaardigheden van de groep.  Zie “contact” voor informatie mbt onze locatie. Informeer ons tegen wanneer u wenst te eindigen alsook igv kinderworkshops tegen wanneer de ouders de kinderen komen ophalen.
  • Groepen: indien u een workshop wenst te organiseren met een eigen groep vrienden, collega’s of kinderen dan kan u ons zelf ook een datum voorstellen zodat wij dit kunnen organiseren.  U zal nadien van ons vervolgens een mail ter bevestiging krijgen of de voorgestelde datum al dan niet kan doorgaan. Wij vragen dat u ons minimum 1 week vooraf aan de workshop ons de namen bezorgt van de personen die zullen deelnemen. Indien u de groepen zelf wenst in te delen, gelieve ons deze indeling eveneens te bezorgen.
  • Betalingsvoorwaarden: de inschrijving is pas definitief na ontvangst van betaling van een voorschot hetzij contant hetzij via overschrijving op onze rekening welke wij u bezorgen of door gebruik van een kadobon mits reservatie. De datum van betaling bepaalt de volgorde van inschrijving indien er meerdere aanvragen zijn voor dezelfde dag. Elke inschrijving wordt nogmaals via email bevestigd. Voor voorwaarden mbt annulatie van een inschrijving zie onze algemene voorwaarden. Betaling van het voorschot houdt in dat u onze algemene voorwaarden aanvaard hebt.
  • Algemene voorwaarden: bekijk onze algemene voorwaarden waar u ook nog verdere informatie vindt en welke van toepassing zijn bij elke inschrijving.